Google Photos 終於推出了相片堆疊功能。「Photo Stacks」

ANDOIRD 用戶係時候歡呼,因為呢次免費升級引入咗新嘅相片應用功能,令佢哋嘅手機更加整潔。

Android 用戶終於獲得咗一個新嘅 Google Photos 功能,有助於整理佢哋嘅相片同令手機保持井井有條。

呢個功能叫做「Photo Stacks」,基本上係根據照片拍攝嘅時間創建迷你相冊。


呢個功能有助於將在短時間內拍攝的相似照片分組,例如同一天拍攝的照片。

Photo Stacks 的組織方式與 IOS 在其本地照片相冊應用程式的照片進行分類的方式相似。

要注意嘅係,為咗讓 Photo Stacks 可以整理相片,呢啲圖像首先需要被備份。

Google Photos 喺2023 / 十一月宣布咗「Photo Stacks」,而家喺iOS首次亮相後開始喺Android上推出。


你亦可以長按相片堆疊並點擊「取消堆疊相片」,以單獨在主網格中查看它們。

Google 首次將 Photo Stacks 帶到 iOS,而家開始在 Android 上推出,雖然尚未廣泛推出:

為咗幫助「整理一同拍攝嘅相似照片」,Google 會自動將佢哋分組,咁樣你就只會在主網格中得到一張圖片。喺「相片」選項卡中,你會見到縮略圖右上角有一個數字同圖示。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *